Vaktmester

Vaktmester

Våre vaktmestere står for vedlikeholdsarbeid inne og ute, hos privatpersoner, borettslag og bedrifter. Dette kan innebære alt fra reparasjoner, maling, skifting av lyspære i fellesarealer, søppelhåndtering og mye mer. Ingen jobb er for stor, ingen jobb er for liten.

Vi kan tilby

  • Tilsyn av bygg
  • Gartnertjenester
  • Lekeplasser
  • Taksjekk
  • Avfallshåndtering

Andre tjenester

  • Takrens
  • Oppmerking av parkeringsplasser
  • Grafittifjerning og høytrykksvask
  • Snømåking
  • Renhold

Leave a Reply